Övriga system

Ersättningswebben

Ersättningswebben är ett webbaserat system för smidig hantering av ersättningar/ arvoden i samband med möten och med direktkoppling till lönesystem.

Läs mer >>


Mawik Slaktsystem

Mawik Slaktsystem är ett IT-baserat system för hantering av de olika registrerings-momenten vid ett slakteri.

Läs mer >>


Mawik Etikett

Mawik Etikett är ett mjuk- och hårdvarusystem för vägning, registrering och utskrift av etiketter. Systemets hårdvarudel består av en mini-PC, en vågplatta, en pekskärm och en etikettskrivare.

Läs mer >>


BIVOR 2000

BIVOR 2000 är ett program som används för fordonslast-registrering och är utvecklat för användning vid värmeverk.

Läs mer >>


Genväg 2014

Genväg 2014 är ett system för vägning och registrering av fordonslast. Programmet är ursprungligen byggt för en avfallsanläggning.

Läs mer >>


NBG Vågprogram

NBG Vågprogram är ett användarvänligt Windowsprogram för vägning av jordbruksgrödor.

Läs mer >>


Övrigt

Mawik har utvecklat många olika programpaket, specialanpassade efter kundernas önskemål och förutsättningar.