Mawik Slaktsystem

mawik_slaktanmalanMawik Slaktsystem är ett IT-baserat system för hantering av de olika registrerings-momenten vid ett slakteri.

Hela kedjan

Mawik Slaktsystem har stöd för allt från djur­uppfödarens slaktanmälan till slakteriets slut­rapportering till Jordbruksverket.

Moduler

Mawik Slaktsystem består i sin helhet av följande fyra moduler:

Mawik Slaktanmälan (WEB)
 • Slaktanmälan
 • Anmälningsbekräftelser via e-post
 • Återrapportering
Mawik Slaktkontroll
 • Utskrift av transportsedel
 • Registrering vid slakt och invägning
 • Omfattande prishantering
 • Klassificering
 • Rapportering till Jordbruksverket
Mawik Etikett (tillägg) 
Zenit Administration (tillägg)
 • Order, följesedel och fakturering
 • Återtag med självfaktura
 • Kund- leverantörs- och artikelregister

mawik_slaktanmalan_server

Slaktanmälan

Djuruppfödaren loggar enkelt in på systemets hem­sida för registrering av slaktanmälan. Där anmäls till slakt­eriet vilka och hur många djur som önskas lämnas till slakt. Gjorda anmälningar visas och hanteras av an­svarig på slakteriet. Anmälaren erhåller en auto­matisk bekräftelse på anmälan via e-post.

Transportsedlar genereras för hämtning av anmälda djur hos djuruppfödaren till slakteriet.

Slakt och invägning

Vid slakt och invägning registreras djurens vikt, identitet och ursprung direkt i systemet via en våg­terminal. Alla registreringar lagras i en databas som lätt kan göras åtkomlig för djuruppfödaren om så önskas.

Klassificering av köttet

Köttet bedöms och klassificeras av en veterinär. Resultatet registreras på djuret via klassificerings­funktionen i systemet.

Rapportering till Jordbruksverket

Alla slutförda registreringar sammanställs auto­matiskt i en fil som kan exporteras från systemet. Filen är sedan klar för manuell uppladdning till JBV via deras hemsida.

Tilläggsmoduler

Mawik Etikett är ett program för att designa och skriva ut anpassade för att klistra på det paketerade köttet. Stöd finns för olika märkningar, bäst före datum och olika logotyper m.m.

Zenit Administration är en tilläggsmodul i form av ett fristående Windowsprogram. Programmet används bl.a. för att hantera kund-, leverantörs- och artikel­register samt för att skapa order, följesedel och faktura.

Med hjälp av Zenit kan Mawik Slaktkontroll auto­matiskt skapa order, följesedel och faktura till kund. I Zenit kan även återtag till djuruppfödaren hanteras i form av självfakturor.

pdfLadda hem som PDF