Ersättningswebben

Ett webbaserat system för smidig hantering av ersättningar/arvoden i samband med möten och med direktkoppling till lönesystem.

Systemet riktar sig i första hand till politiker där olika nämnder har möten och där ersättningar ska betalas ut till mötesdeltagarna.

1. Planera nytt möte

Mötesansvarig loggar in och skapar ett nytt möte. 
Deltagare hämtas från nämnder och roller tilldelas.


2. Skicka ut påminnelse

Massutskick till alla deltagare kan göras via inbyggd e-postfunktion.


3. Öppna mötet

Mötet öppnas av ansvarig och aktuella deltagare tids registreras.


4. Avsluta mötet

Vid mötets slut ändras status på mötet till avslutat och möjliggör då rapportering av ersättningar


5. Rapportera ersättningar

Mötesdeltagarna loggar själv in i systemet med personliga konton för att rapportera ersättningar för mötet.


6. Slutför mötet

Mötesansvarig slutför mötet och förhindrar därmed ytterligare rapporteringar av ersättningar.


7. Godkänn ersättningar

Alla rapporterade ersättningar granskas och godkännes av ansvarig. Eventuella felaktigheter kan korrigeras.


8. Exportera till lönesystem

Varje månad exporteras alla begärda ersättningar till en fil.
Filen importeras sedan i befintligt lönehanteringssystem.