NBG Vågprogram

NBG

NBG Vågprogram är ett användarvänligt Windowsprogram för vägning av jordbruksgrödor.

Programmet är utvecklat för användning vid naturbruksgymnasium där traktor, skifte, vara och varans vikt registreras.