Prislista Mawik Medlem WEB

Inköp och årsavgift

Priset baseras på antalet aktiva medlemmar.

I startkostnaden ingår överflyttning av Ert befintliga medlemsregister och anpassning av systemet.

Årsavgiften baseras på antalet aktiva medlemmar och gäller upp till 1000 medlemmar. Kontakta oss för offert om ni har fler medlemmar.

Serviceavtal, uppdateringar och drift ingår i priset.
Läs mer om tilläggsmoduler längre ned på denna sida.

Medlems-
antal
BAS-
version
Tillägg
fordon
Tillägg
BG-MAX
Tillägg
Swish

Startavgift
(kr)
1-5 000+ 3 000+ 1 250+ 2 500

Årsavgift
(kr/år)
1 – 3003 000+ 1 000+ 700+ 1 000
301 – 5004 500+ 1 500+ 1 000+ 1 300
501 – 7506 000+ 2 000+ 1 300+ 1 600
751 – 10007 500+ 2 500+ 1 600 + 2 000
Fler än 1000Begär
offert
Begär
offert
Begär
offert
Begär
offert

Alla priser visas inklusive moms

Exempel
En förening med 400 medlemmar som önskar tilläggsmodul BG-MAX och Swish kostar 5000 + 1250 + 2500 = 8750 kr inkl. moms i startavgift.
Sedan tillkommer en årsavgift på 4500 + 1000 + 1300 = 6800 kr/år.
Avgift år 1 : 8750 + 6800 = 15 500 kr
Avgift fr.o.m. år 2: 6 800 kr/år

Tilläggsmoduler

Fordon

Tillägget för fordon möjliggör koppling av fordon till medlemmar och passar därför bra till bilklubbar. En matrikel med medlems- och fordonsuppgifter kan skapas.

Tips: Fordonsregistret skulle även kunna användas till andra ändamål eftersom fordonsetiketter kan anpassas.

BG-MAX

Tillägget BG-MAX möjliggör avprickning av medlemsbetalningar via fil från banken. Det krävs att ni erhåller en bgmax-fil från banken för att denna tilläggsmodul ska kunna användas.

Mer info >>

Swish-betalning

Tillägget för Swish-betalningar möjliggör betalning av medlemsavgifter via swish.

Mer info >>