Versionshistorik

Här visas en kortfattad versionshistorik som beskriver vad som är nytt i varje ny version av Mawik Medlemsregister.

Använd uppdateringsfunktionen för att erhålla senaste publicerade versionen av Mawik Medlemsregister.


Version 2.9.2

Publicerad 2022-02-16

 • Stöd för TLS 1.2 vid e-postutskick
  Gäller endast tillägget ”E-post”
  Vid e-postutskick via tilläggsmodulen E-post finns nu stöd för TLS version 1.2.

Version 2.9.0-1

Publicerad 2022-01-10

 • Möjlighet till egen rapportlayout för Föreningsbrev
  Via inställningen Rapport-layout kan nu rapportlayout anges för både Avisering och Föreningsbrev.
 • Utökade möjligheter i tilläggsmodul Medlemskort PLUS
  Gäller endast tillägget ”Medlemskort PLUS
  Möjlighet har införts att kunna använda medlemskort i rapporten Föreningsbrev. Placeringen av kortet kan anges via inställningar.

Version 2.8.7-16

Publicerad 2020-11-20

 • Diverse smärre justeringar och buggfixar
  Diverse ospecificerade justeringar och buggfixar.

Version 2.8.6

Publicerad 2017-02-21

 • Nya inställningar för aviseringsrapport
  Vid val av inställningen Rapport-layout finns nu två nya inställningar som påverkar utseendet i aviseringsrapporten om ingen inbetalningstalong (PG/BG) används. Det finns möjlighet att dölja sidfot och belopp.

Version 2.8.5

Publicerad 2017-01-18

 • Buggfix för E-post-modul
  Gäller endast tillägget ”E-post
  Problem vid utskick av e-post är löst. Felkod 91 genererades tidigare.

Version 2.8.4

Publicerad 2017-01-11

 • Buggfix för BG-MAX
  Gäller endast tillägget ”BG-MAX
  Problem vid inläsning av BGMAX-fil är nu åtgärdat.

Version 2.8.3

Publicerad 2016-12-29

 • Buggfix för medlemskort
  Gäller endast tillägget ”Medlemskort
  Buggfix för medlemskort. Det blev tidigare fel när man försökte skapa ett  medlemskort utan datum.

Version 2.8.2

Publicerad 2016-12-20

 • Diverse mindre justeringar gällande BG-MAX
  Gäller endast tillägget ”BG-MAX
  Diverse mindre justeringar gällande inläsning av BGMAX-fil.

Version 2.8.1

Publicerad 2016-10-06

 • Utökade inställningar för medlemskort
  Gäller endast tillägget ”Medlemskort
  Nya inställningar som införts:
  * Radavstånd (mellan etiketter)
  * Aviserad t.o.m. (datum ”Gäller t.o.m.” kan nu hämta datum från ”Aviserad t.o.m.” på medlem)
  * Möjlighet till runda hörn i ram runt medlemskorten

Version 2.8.0

Publicerad 2016-09-14

 • Loggning av medlemmars kategoritillhörighet
  Gäller endast tillägget ”Medlemskoll RFID
  Ny rapport för visning av kategoritillhörigheter (historiskt).
  Urvalsmöjlighet på kategori och datum (för att filtrera fram medlemmar som tillhör angiven kategori vid angivet datum).
  – – –
 • Möjlighet till personliga mejlutskick
  Gäller endast tillägget ”E-post
  Det är nu möjligt att använda fältkoder i e-postutskick för att göra ”personliga” utskick som t.ex. inleds med ”Hej [medlemens namn]!”.

Version 2.7.2

Publicerad 2016-03-21

 • Uppdelning av filter för medlemmar
  Status: Aktiv/Inaktiv
  Skuld: Ja/Nej

Version 2.7.1

Publicerad 2016-02-23

 • Sortering av medlemskort på medlemsnummer vid utskrift.
 • Ett flertal rättelser och justeringar

Version 2.4.4 – 2.6.10

Publicerad 2015-02-18

 • BUGGFIX: Fältkoden för notering fungerar nu
 • Ett flertal rättelser och justeringar

Version 2.4.3

Publicerad 2013-02-04
Uppdateringarna gäller endast tillägget ”E-POST”

 • BUGGFIX: Problem med e-postutskick efter installation av version 2.4.2

Version 2.4.1 – 2.4.2

Publicerad 2013-01-15
Uppdateringarna gäller endast tillägget ”FORDON” (Nyhet)

 • Anpassad sortering för utländska medlemmar på postnummer i matrikel
 • Inställning om sidnummer ska visas i matrikel
 • Inställning om fästmarginal ska användas i matrikel
 • Inställning om mobilnr ska väljas i första hand i matrikelrapporten ”Medlemmar sorterade efter postnummer”

Version 2.4.0

Publicerad 2013-01-04

 • Buggfix ang. åtkomst av vissa rapporter via medlemskortet
 • Justering av fordonslistan i medlemsavi (tillägg fordonsmodul)