Zenit Skiss

Förenklad bild över hur Zenit kommunicerar med kunder, leverantörer och bokförings-/ekonomisystem.