Uppdatera VPN-certifikat för Zenit

Varje år krävs en uppdatering av det certifikat som används för VPN-anslutning för Zenit. Här följer en instruktion över hur man gör för att uppdatera detta certifikat.

1. Ladda hem och öppna certifikatfil

Ladda hem och öppna nedanstående certifikatfil för år 2024:

MawikClient2024.pfx

2. Stega igenom guiden enligt nedanVälj Plats = Aktuell användareRätt filnamn är redan valt.Ange det lösenord som du redan fått från Mawik (via mejl eller telefon)Välj översta alternativetSlutför guidenVälj Ja OM en säkerhetsvarning visas.En bekräftelse på lyckad certifikat-import visas.

3. Ladda hem och kör Setup-fil

Ladda hem och kör nedanstående installationsfil för år 2024:

VpnClientSetup64bit_År2024.exe

Varningsmeddelanden kan visas (kan variera beroende på webbläsare)

4. Klart

Certifikatet är nu uppdaterat och är giltigt t.o.m. 2024-09-18